Údržba elektrovodů

Naše společnost provádí údržbu elektrovodů spočívající v odstranění či okleštění stromoví v ochranném pásmu elektrického vedení na základě smlouvy uzavřené s provozovateli distribuční soustavy, jak s ČEZ Distribuce, a.s., tak s E.ON Distribuce, a.s.

Pokud patříte mezi obeslané vlastníky dotčených pozemků pro údržbu, vyberte poskytovatele distribuční soustavy kliknutím na ikonku níže, kde se dozvíte bližší informace o ochranných pásmech elektrického vedení, najdete zde také kontaktní formulář.