Údržba elektrovodů ČEZ Distribuce, a.s.

Informace pro vlastníky dotčených pozemků

Zájmové pozemky pro údržbu jsou ty, přes které vede elektrická distribuční síť, případně ty, na nichž se nachází vegetace zasahující do ochranného pásma.

Na lesních pozemcích (pozemky určené pro plnění funkcí lesy - PUPFL) probíhají práce související s odstraněním či okleštěním stromoví v průběhu celého kalendářního roku, údržba vedení na pozemcích mimo les bude probíhat v období vegetačního klidu, případně v termínu schváleném odborem životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.

Dříví (hmota hroubí) bude vždy srovnáno na hranici ochranného pásma a náleží vlastníku, vzniklý dřevní odpad bude odvezen či zeštěpkován na místě.

Bližší informace dostanete na tel. +420 733 736 569


Kontaktní formulář

Ukázky naší práce