Prodej palivového dříví

Štípaná polínka - volně ložená


  • Minimální odběr činí 4 PRMS (prostorový metr sypaný), rozvoz vozem se sklápěcí vlečkou.
  • Při odběru 5-15 PRMS je doprava realizována odvozní soupravou prostřednictvím kontejnerů.
  • Osobní odběr a vlastní odvoz palivového dříví NENÍ MOŽNÝ

Metrové výřezy - neštípané


  • Minimální odběr činí 10 PRM (prostorový metr rovnaný).
  • Rozvoz vozem LIAZ s hydraulickou rukou.

Ceny


  • Veškeré ceny vč. DPH nabízených sortimentů palivového dříví a dopravy naleznete v ceníku níže.

Objednávka paliva


  • E-mailem na info@lesyhornacko.cz, či telefonicky na +420 733 736 569.
  • Platba za zboží je prováděna řidiči, a to před složením dříví na sjednané místo. Oproti přijaté hotovosti Vám bude předán patřičný daňový doklad.
  • Platbu v EUR je nutné hlásit při objednání zboží, pro přepočet bude použit kurz ČNB k datu dodání zboží.

Reklamace


  • Pokud budete mít pochybnosti o dodaném množství či kvalitě, upozorněte prosím řidiče a společně s ním množství a kvalitu zkontrolujte. Na pozdější reklamace nemusí být brána zřetel.


UPOZORNĚNÍ

Součástí dodávky polínek mohou být,  díky technologii zpracování a výrobě, také štěpy a kůra. 

Na ukázku naší výroby se můžete podívat v přiloženém videu.


Měrné jednotky paliva

1 PRMS  = prostorový metr sypaný - můžeme si představit jako krychli o hraně 1m, do níž jsou volně vysypána naštípaná polena. Jak velký je objem dřevní hmoty v 1PRMS záleží zejména na délce polen. Čím kratší polena, tím větší je množství dřevní hmoty obsažené v 1PRMS.

1 PRM = prostorový metr rovnaný - můžeme si představit jako krychli o hraně jeden metr, do níž jsou naskládána naštípaná polena. Jaké množství dřevní hmoty je v 1PRM záleží hlavně na tom, jak pečlivě byla polena do krychle seskládána.

1 PLM/m3 = plnometr/"kubík" - můžeme si představit jako kostku dřeva s hranou o délce 1m, 100% objemu tvoří dřevní hmota. V této jednotce se palivo běžně neprodává.

Vzájemné poměry uvedených měrných jednotek:

Zdroj: TRNOBRANSKÝ K. Ekonomie dopravy dřevní hmoty. In: TZB-info [online]. Topinfo s.r.o. 2001-2022, 25.8.2003 [cit. 2022-09-22].
Dostupné z: https://oze.tzb-info.cz/1498-ekonomie-dopravy-drevni-hmoty  


Vlastnosti dříví

Výběr palivového dříví by měl záviset na skutečnosti, zda zatopíte občas v krbových kamnech nebo topíte intenzivně v kotli či kamnech po celou topnou sezonu.

Měkké dřevo (topol, lípa, vrba, borovice, smrk) je vhodné používat převážně na roztopení. Hoří rychleji a je vhodné na třísky. Dále najde své využití při opékání špekáčků, nebo do krbových kamen na rychlé vyhřátí místnosti či chalupy.

Tvrdé dřevo (buk, habr, dub, jasan, javor) je vhodné především pro intenzivní topení řes zimu, kdy chceme dosáhnout konstantní teploty. Topení tvrdým dřevem je náročnější než měkkým. Je důležité naučit se pracovat s přívodem vzduchu a podmiňovat nastavení okolním vlivům (tlak vzduchu, povětrnostní podmínky).

DUB, JASAN, AKÁT, TŘEŠEŇ - některé může při hoření vydávat štiplavý dým, doporučuje se proto obezřetnost při použití v domácích krbech. Těžko se zapaluje, ovšem má velmi dobrou výhřevnost. Toto dřevo déle prosychá. Hoří velmi pomalu, dává poklidný oheň s krásně zářivými uhlíky. 

BŘÍZA - má charakteristickou bílou kůru, která hoří, i když je vlhká. Dřevo rychle vysychá, takže ho lze použít velmi brzo po naštípání. Březové dřevo je středně tvrdé a žádané palivo, dává jasný plamen a nepraská. 

OLŠE - schne velmi rychle a přitom si zachovává příjemné aroma. Rychle a snadno se zahřívá a přitom dává velké množství tepla. Toto dříví pomalu dohořívá a během pomalého spalování produkuje minimální množství sazí a kouře. Lze skladovat velmi dlouho, nemá tendence k hnilově.

TOPOL, OSIKA, VRBA, BOROVICE, SMRK - všechny dobře hoří, jsou vhodné pro rychlé dosažení vysoké teploty.

Co se výhřevnosti týče obecně platí, že z 1 kg je výhřevnost u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. Rozdíl je tedy pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva. V každém případě však platí pravidlo, že čím lépe je dřevo vysušené (vlhost 20% a méně), tím je výhřevnější.