Údržba elektrovodů E.ON Distribuce, a.s.

Informace pro vlastníky dotčených pozemků

Výpis z předpisů dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) - dodržení maximální výšky porostu, ke stažení prostřednictvím odkazu níže.

Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do termínu uvedeném ve Vám doručeném dopise, bude to považováno za Váš souhlas s provedením zásahu zástupcem distribuční soustavy (DS) - společností Lesy Horňácko, s.r.o., kdy tento zásah hradí provozovatel DS (E.ON Distribuce, a.s.). Po zásahu bude veškerá dřevní hmota ponechána na Vašem pozemku a srovnána v kopicích.

Bližší informace dostanete na tel. +420 733 736 569


Minimální vzdálenost stromoví od vedení dle napětí

Kontaktní formulář

pro obeslané vlastníky/uživatele dotčených pozemků