Ozeleňování krajiny

Budování biocenter, biokoridorů, interakčních prvků a stromořadí podél cest

 • Můžeme zajistit projektovou dokumentaci pro projekty SZIF i SFŽP, pomoci můžeme také se zajištěním dotací ze státního rozpočtu ČR i EU
 • Další variantou je možný pronájem pozemků na vybudování biocenter

 • Realizace včetně následné péče

Referenční zakázky

 • Obnova biocentra u trati v k.ú. Sudoměřice
 • Genofond krajových ovocných
  odrôd Bielych Karpát

 • Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti

 • Rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice

 • Revitalizace větrolamů - Suchá Loz

 • Vytvoření LBC 3 Pod Bažantnicí

 • Doplnění biokoridoru podél Okluky k.ú. Dolní Němčí

 • Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice

 • Vybudování RK 142

 • Vnorovský rybník LBC 46c

 • Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice

 • Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

 • Vrbecko-kuželovská stezka

 • Vytvoření alejí a obnova větrolamů v k.ú. Vlkoš
 • Vytvoření biokoridoru v k.ú. Ořechov

 • Obnova liniové vegetace podél polních cest v obci Kelníky

 • LBC U Krčmy, LBK Čejčský potok

 • Založení krajinných prvků v k.ú. Vlkoš

 • Revitalizace biocentra Pod Budíky

 • Úprava krajinné zeleně podél silnice k přehradě - Boršice

 • Obnova krajinných struktur u LBC Loučka v městě Lanžhot

 • Zvýšení funkčnosti RBC 3 Hájová v k.ú. Lipov

 • Lokální biocentrum Štěrkoviště Veselí nad Moravou

 • Lesní LBK z LBC Slínky do LBC Nivy

 • ÚSES Polešovice - BIOCENTRUM LBC 16 NA KANÁLE

 • LBK a LBC U Krčmy

 • atd.

Chcete nás kontaktovat?