Spolupráce s E.ON Distribuce, a.s.

Informace pro vlastníky dotčených pozemků

Výpis z předpisů dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) - dodržení maximální výšky porostu, ke stažení prostřednictvím odkazu níže.

Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do termínu uvedeném ve Vám doručeném dopise, bude to považováno za Váš souhlas s provedením zásahu zástupcem distribuční soustavy (DS) - společností Lesy Horňácko, s.r.o., kdy tento zásah hradí provozovatel DS. Po zásahu bude dřevní odpad zlikvidován, na pozemku bude ponechána dřevní hmota nad 7cm a pozemek bude uveden do původního stavu.

Kontaktní formulář

pro obeslané vlastníky/uživatele dotčených pozemků