Naše nabídka pro Vás:

Ozeleňování krajiny a tvorba biocenter

Těžební práce a doprava

Komplexní péče o les

Obchod se dřevem

Poradenství v péči o zeleň

Zpracování dendromasy

Půjčování techniky

Zpracování projektů EU