Údržba zeleně, dětská hřiště

Provádíme komplexní údržbu zeleně ve městech, obcích a v zámeckých parcích. Realizujeme také dětská hřiště v přírodním stylu.

Referenční zakázky

 • Revitalizace hřbitova v obci Ratíškovice
 • Obnova sídelní zeleně v obci Sudoměřice

 • Odlesnění pozemků na cyklostezku Dubňany - Hodonín

 • Výsadba dřevin na oblasti Hodonín, cestmistrovství Kyjov a Veselí nad Moravou

 • Kácení stromů a následná výsadba v obci Šardice

 • Revitalizace zeleně v obci Rohatec

 • Údržba vojenských vleček

 • Realizace hřiště - mateřská školka v přírodním stylu Popice

 • Revitalizace Rohanské aleje státního zámku Sychrov

 • Výsadba aleje na státním zámku Valtice

 • Revitalizace zeleně v obci Louka

 • Revitalizace zeleně v obci Terezín

 • Revitalizace zámeckého parku státního zámku Hrubý Rohozec

 • Obnova zeleně v obci Suchov

 • Obnova zeleně v obci Nová Lhota

 • Údržba zeleně pro Povodí Moravy

 • Údržba zeleně v městské části Brno Líšeň

 • Realizace hřiště - mateřská školka v přírodním stylu Hodonín

 • Realizace dětského hřiště Rohatec - Soboňky

 • atd.

Údržba zeleně

Budování květnaté louky v Brně - Líšni

Údržba zeleně..

kotvení stromu
kotvení stromu

Údržba vleček

Údržba zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec

Sečení svahů - povodí Moravy, s.p.

Dětská hřiště v přírodním stylu

Budování dětského hřiště v Rohatci

Mateřská školka Hodonín

hmatový chodník
hmatový chodník
vrbová chýše
vrbová chýše
záhonky
záhonky
kryté pískoviště
kryté pískoviště
pítko pro děti
pítko pro děti
broukoviště
broukoviště
třešňová alej
třešňová alej
hmatový chodník
hmatový chodník

Mateřská školka Popice

vrbové chýše
vrbové chýše
záhonek
záhonek
dopadová plocha
dopadová plocha
hmatový chodník
hmatový chodník
hmyzí hotel
hmyzí hotel
broukoviště
broukoviště

Chcete nás kontaktovat?